2022.03.30 Konkurs

Anbudsunderlag Uniti Sweden AB (publ) i konkurs- anbudsförfarande avslutat.

Org.nr. 559046-2569

Uniti Sweden AB (publ), 559046-2569, försattes i konkurs den 11 mars 2022. Bolaget har bedrivit verksamhet inriktad på utveckling och försäljning av mindre elbilar. Bolagets tillgångar utgörs i huvudsak av bilprototyper, data och dokumentation kring utvecklingen av bolagets elbilar.

<- Pågående ärenden

Ansvariga advokater

Martin Gynnerstedt

Partner, Advokat