2024.02.12 Konkurs

Fridhems Trafikskola AB – Anbudsunderlag

Org. nr 556958-5416

Fridhems Trafikskola AB, 556958-5416, försattes i konkurs den 8 februari 2024 och advokaten Martin Gynnerstedt förordnades som konkursförvaltare i konkursen.

Bolaget har varit verksamt sedan 2014 och är väl etablerat i Malmö, Skåne. Bolaget har de senaste åren bedrivit sin verksamhet i lokaler på Fridhem i Malmö. Bolaget har marknadsfört sig bland annat via den egna hemsidan www.fridhemstrafikskola.se och sociala medier.

Bolagets verksamhet, innefattande bl.a. fordon med dubbelkommando, EU-mopeder, kontorsinventarier och hemsida, bjuds härmed ut till försäljning. Det finns eventuellt möjlighet att fortsatt driva verksamheten i nuvarande lokaler. Det finns även möjlighet att eventuellt utöka verksamheten i en angränsade lokal.

Vid intresse, vänligen kontakta biträdande juristen Emilia Löfgren.

<- Pågående ärenden

Ansvariga advokater

Martin Gynnerstedt

Partner, Advokat