2024.01.19 Konkurs

Learning 2 Sleep L2S AB i konkurs samt Bonzun Evolve AB i konkurs - Anbudsunderlag

Org. nr 556792-7610 samt 556884-9912

Learning 2 Sleep L2S AB (”L2S”), 556792-7610, och Bonzun Evolve AB (”Evolve”), 556884-9912, gemensamt nedan ”Bolagen”, försattes i konkurs den 12 januari 2024. Advokat Johan Klåvus är förordnad till konkursförvaltare och konkursen handläggs tillsammans med biträdande juristen Matilda Gradén.

Evolve har varit ett helägt dotterbolag till L2S. L2S har varit noterat på First North-listan.

L2S har varit verksamt sedan 2010 och har sedan 2015 erbjudit vård till Region Stockholm via Doktor.se. Bolaget har behandlat personer med sömnproblem via en mobilapplikation tillsammans med ett back end-system.

Evolve grundades under 2012 och har varit verksamt inom området för psykisk ohälsa. Evolve har erbjudit en internetbaserad självhjälpstjänst för att kunna förebygga och behandla stress.

Bolagens egendom och rörelse bjuds härmed ut till försäljning.

Vid intresse, vänligen kontakta biträdande juristen Matilda Gradén

<- Pågående ärenden

Ansvariga advokater

Johan Klåvus

Partner, Advokat, Civilekonom