2023.12.08 Konkurs

Living Furniture Aktiebolag – Anbudsförfarande avslutat

Org. nr 556532-3689

Living Furniture Aktiebolag, 556532-3689, försattes i konkurs den 4 december 2023 och advokaten Johan Klåvus förordnades som konkursförvaltare i konkursen.

Bolaget har varit verksamhet sedan 1996 och är väl etablerat i Malmö, Skåne. Sedan 2010 har bolaget bedrivit e-handel från den egna hemsidan www.living.se. I september 2023 stängde bolaget sin fysiska butik för att enbart fokusera på e-handel. Verksamheten har bedrivits på Schaktugnsgatan 6 i Limhamn.

Living Furniture Aktiebolags verksamhet, innefattande bl.a. varulager, kontorsinventarier, hemsida och varumärke bjuds härmed ut till försäljning.

Vid intresse, vänligen kontakta biträdande juristen Emilia Löfgren.

<- Pågående ärenden

Ansvariga advokater

Johan Klåvus

Partner, Advokat, Civilekonom