2023.08.18 Konkurs

Råvind Fastigheter i Åhus AB – Anbudsunderlag

Org. nr 559002-0359

Råvind Fastigheter i Åhus AB, 559002-0359, försattes i konkurs den 16 december 2022. Advokaten Martin Gynnerstedt är förordnad som konkursförvaltare i konkursen.

Råvind Fastigheter i Åhus AB har bedrivit verksamhet inom entreprenad- och byggbranschen sedan 2015 och har genomfört ett flertal olika byggprojekt. Konkursbolaget ägde vid konkursutbrottet 20 % av aktierna i bolaget SHH Hem i Norden AB, 559238-5404. SHH Hem i Norden AB är moderbolag till tre dotterbolag. Konkursbolagets aktieandelar i SHH Hem i Norden AB bjuds härmed ut till försäljning. Vid intresse, vänligen kontakta biträdande juristen Emilia Löfgren.

<- Pågående ärenden

Ansvariga advokater

Martin Gynnerstedt

Partner, Advokat