2024.04.03 Konkurs

REKO SUSHI & BOWLS i Ängelholm AB - Anbudsförfarande avslutat

Org. nr 559086-7759

REKO SUSHI & BOWLS i Ängelholm AB, 559086-7759, försattes i konkurs den 22 mars 2024 och advokaten Martin Gynnerstedt förordnades som konkursförvaltare i konkursen.

Bolaget har varit verksamt sedan 2017 och är väl etablerad i Ängelholm, Skåne. Bolagets tidigare firma var Rå Epok i Ängelholm AB. Bolaget har de senaste åren bedrivit sin verksamhet i lokaler på Vaktgatan 20 i Ängelholm.

Bolagets rörelse, innefattande samtlig egendom tillhörande bolaget, bjuds härmed ut till försäljning. Förteckning över bolagets inventarier finns hos förvaltningen.

Vid intresse, vänligen kontakta biträdande juristen Emilia Löfgren.

 

<- Pågående ärenden

Ansvariga advokater

Martin Gynnerstedt

Partner, Advokat