2024.04.16 Konkurs

REKO SUSHI & BOWLS på Klostergatan AB- Anbudsförfarande avslutat

Org. nr 556804-8051

REKO SUSHI & BOWLS på Klostergatan AB, 556804-8051, försattes i konkurs den 11 april 2024 och advokaten Martin Gynnerstedt förordnades som konkursförvaltare i konkursen.

Bolaget har varit verksamt sedan 2010 och har bedrivit sin verksamhet på Klostergatan 7 i Lund. Bolagets tidigare firma var Rå Epok AB. Bolaget har sysselsatt fem anställda.

Bolagets rörelse, innefattande samtlig egendom tillhörande bolaget, bjuds härmed ut till försäljning. Förteckning över bolagets inventarier finns hos förvaltningen.

Vid intresse, vänligen kontakta biträdande juristen Emilia Löfgren.

 

<- Pågående ärenden

Ansvariga advokater

Martin Gynnerstedt

Partner, Advokat