NYHET

Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämma och föreningsstämma

Under rådande Coronapandemi är det svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att fysiskt delta i bolagets kommande bolagsstämma eller föreningens årsstämma.

Idag, den 15 april 2020, träder en ny lag i kraft som ska upphöra att gälla vid utgången av år 2020. Lagen ska underlätta för bolag och föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras och att fler har möjlighet att delta.

Lagen innehåller tillfälliga bestämmelser som utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolagsstämma och föreningsstämma. Bestämmelserna möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägare och medlemmar bibehåller inflytandet så långt som möjligt under rådande omständigheter. I korthet innebär den nya lagen att:

  1. aktiebolag får samla in fullmakter och använda sig av poströstning, trots att det inte regleras i bolagets bolagsordning och utan att det anges i kallelsen;
  2. ett särskilt fullmaktsformulär eller ett formulär för poströstning ska hållas tillgängligt på bolagets webbplats eller skickas till aktieägarna senast en vecka innan bolagsstämma; och
  3. bolaget ska, tillsammans med formuläret, informera om hur aktieägarna ska gå tillväga för att utöva sin rösträtt.

Vi har omfattande erfarenhet av bolags- och föreningsrelaterade frågor. Vi bistår er gärna om praktiska frågor eller funderingar uppkommer för era bolag eller föreningar, exempelvis med anledning av kommande bolagsstämma eller årsstämma.

Förslaget till den i nya lagen går att läsa här.

Följ gärna Trägårdh Advokatbyrå på Linkedin för att ta del av artiklar och nyheter från oss och besök gärna in på vår hemsida med jämna mellanrum för

Korta fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund.
Byråns specialistområden är bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt, tvistelösning samt insolvensrätt.

 

Viviénne Dahlstrand

Viviénne Dahlstrand

Partner

Helena Olenmark Malmström

Helena Olenmark Malmström

Partner