NYHET 

Företagsöverlåtelsen avseende Climat80 Gruppen till Finlands ledande företag inom fastighetstekniska installationer, Are, företräds säljarsidan av Trägårdh Advokatbyrå, genom advokat Viviénne Dahlstrand (medarbetarprofil här).

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket.

Läs mer om affären och överlåtelsen på:

  • Sydsvenskan.se, länk här
  • Climat80.se, länk här

 

Korta fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund.
Byråns specialistområden är bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt, tvistelösning samt insolvensrätt.