NYHET / INFORMATION

Brothers AB, Polarn O. Pyret Aktiebolag och Department & Stores Europe AB, dvs. de rörelsedrivande bolagen i Retail And Brands RNB-koncernen har idag försatts i företagsrekonstruktion. Koncernmoderbolaget RNB Retail And Brands AB (publ), vars aktier är noterade för handel på Stockholmsbörsen, omfattas inte av rekonstruktionen.

Koncernen driver butiker och e-handel under varumärkena ”Brothers” och ”Polarn O. Pyret”. Därtill driver Koncernen delar av varuhusen NK Stockholm och NK Göteborg genom konceptet ”Department & Stores” samt e-handel under varumärket ”Man of a kind”. 

”Brothers”-konceptet drivs av Brothers AB som har 43 butiker i Sverige. Ett helägt finskt dotterbolag driver ytterligare 12 butiker i Finland. Det finns därtill ytterligare ca 10-talet butiker i Sverige som drivs av utomstående på franchisebasis.

”Polarn O. Pyret”-konceptet drivs av Polarn O. Pyret Aktiebolag som har 53 butiker i Sverige. Helägda dotterbolag driver ytterligare totalt 42 butiker i Norge, Finland och Estland. Därtill finns ytterligare ca 30-talet butiker i Europa och USA som drivs av franchisetagare.  

”Department & Stores”-konceptet drivs av Department & Stores Europe AB och genom konceptet drivs delar av NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg. Department & Stores Europe AB driver även e-handelskonceptet ”Man of a kind”. 

Koncernen omsätter på helårsbasis ca 2,3 miljarder kr, varav ”Department & Stores” står för ca 920 mkr, ”Polarn O. Pyret” ca 780 mkr, ”Brothers” ca 540 mkr och ”Man of a kind” ca 24 mkr.

Aktuella företagsrekonstruktioner bedöms som oundgängligen påkallade för att rädda betydande värden för fordringsägare och ett betydande antal arbetstillfällen. Ett stort antal anställda, 1 300 st (ca 900 st omräknat till helårstjänster), kommer beröras av rekonstruktionerna av företagen. Därtill kommer ett stort antal andra intressenter och fordringsägare såsom hyresvärdar och leverantörer att beröras.

Rekonstruktion av företag hanteras från Trägårdhs sida av rekonstruktören Ola Sellert biträdd av Johan Klåvus, Martin Gynnerstedt och Joakim Petersson samt från Advokatfirman Carlers sida av rekonstruktören Mats Emthén.

Pressmeddelande finns att ta del av på RNB:s hemsida (länk här).

Korta fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund.
Byråns specialistområden är insolvensrätt, bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt samt tvistelösning.

 

Ola Sellert

Ola Sellert

Partner

Johan Klåvus

Johan Klåvus

Partner

Martin Gynnerstedt

Martin Gynnerstedt

Partner

Joakim Petersson

Joakim Petersson

Biträdande Jurist