NYHET / INFORMATION

Konkursförvaltare i Malmö, Trägårdh advokatbyrå, bjuder ut AB Macards rörelse till försäljning.  Konkursbolaget har drivit restaurangverksamheten ”Gamla Brogatan” på Brogatan 12 i Malmö. I lokalerna har restaurangverksamhet bedrivits sedan 1980-talet. Restaurangen kan inte betraktas som annat än en institution inom Malmös krogvärld, välkänd och omtyckt. AB Macards rörelse restaurang ”Gamla Brogatan” innefattande samtlig egendom tillhörande bolaget bjuds härmed ut till försäljning. Egendomen innefattar bl.a. själva namnet ”Gamla Brogatan” och inventarier främst bestående av ett komplett utrustat restaurangkök, bord, stolar, servis och lager. Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast fredagen den 7 februari 2019 via e-post martin.husberg@tragardh.se eller via vanlig post Trägårdh Advokatbyrå,
Box 345, 201 23 Malmö.

Visning av rörelsen och lokalen sker den 30 januari 2020 kl 10.00 eller efter
överenskommelse.

Konkursförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud liksom rätt att sälja egendom innan anbudsfristen löpt ut.

Anbudsunderlag hittas här. Frågor kring anbudsförfarandet eller konkursen i allmänhet kan ställas till Martin Husberg eller konkursförvaltare Johan Klåvus.

Korta fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund.
Byråns specialistområden är bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt, tvistelösning samt insolvensrätt.