NYHET / INFORMATION 

Öresundsexperterna

Trägårdh deltar i panelen av Öresundsexperter vid Öresunddirektbusiness och svarar på allmänna frågor om svensk rätt åt företag som önskar etablera sig i Sverige eller har frågor av generell karaktär som berör t.ex. svensk bolagsrätt, svensk arbetsrätt eller svensk avtalsrätt.

I denna video med vår kollega Helena Olenmark Malmström utvecklas vårt engagemang i Öresundsexperterna. På Öresunddirektbusiness hemsida finns mer information och artiklar för danska företag som vill etablera sig i Sverige här (länk) och för svenska företag som vill etablera sig i Danmark här (länk). Informationen på hemsidan lämnas av såväl myndigheter som sakkunniga inom respektive område. 

 

 

Kort fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund. Advokatbyråns huvudsakliga kompetensområden är företagsrekonstruktioner och konkurser, fastigheter, bolagsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.