Wmake AB (se WeMake), 556017-0515, har försatts i konkurs. Bolaget har bedrivit sälj- och logistikverksamhet från förhyrda lokaler på Källvattengatan 5 i Malmö. Verksamheten har rötter från 1930-talet och har med tiden växt och varit en av Nordens största oberoende sälj- och logistikpartner inom hälsa och hållbarhet. Bolaget har även olika tredje-parts-logistikuppdrag där kunders logistikfunktion hanterats.

Verksamheten omsatte ca 250 mkr år 2019 och har sysselsatt ca 35 personer. Härtill kommer inhyrd personal.

Nu säljer konkursförvaltningen Wmakes rörelse (eller delar därav), vari ingår bl.a. inventarier, lager och varumärken. Övertagande av hyresavtal förutsätter hyresvärdens godkännande.

Skriftliga anbud exklusive mervärdesskatt skall vara konkursförvaltaren Ola Sellert tillhanda senast den 22 september 2020. Anbud lämnas helst via epost (info@tragardh.se). Anbudsunderlag finns här (länk). Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att sälja egendomen under tid anbudsförfarandet pågår.

Korta fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund.
Byråns specialistområden är bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt, tvistelösning samt insolvensrätt.