Carl Nilvé

Biträdande jurist
Svenska, engelska och spanska

Carl arbetar huvudsakligen med tvistelösning. Därutöver hanterar han även allmänt affärsjuridiska frågor. Han kommer närmast från Helsingborgs tingsrätt där han tjänstgjort som tingsnotarie.

<-- Alla medarbetare
  • Affärs- & bolagsrätt
  • Tvistelösning

Karriär

Trägårdh Advokatbyrå, 2022- Biträdande jurist

Helsingborgs tingsrätt, 2020 - 2022 Tingsnotarie

Skatteverket-Utlandsenheten, 2018 - 2020 Studentmedarbetare

Utbildning

Lunds universitet, Juristexamen 2020

Uppsala universitet, Studier i företagsekonomi 2020

Universidad Autónoma de Madrid, Studier i internationell rätt 2018