Emma Lindh

Advokat
Svenska, engelska och spanska

Emma Lindh är specialiserad inom arbetsrätt och tvistlösning. Emma rådger företag och organisationer inför förestående liksom under pågående kommersiella tvister och har erfarenhet från att agera ombud både i allmän domstol liksom i skiljeförfaranden.

Därutöver biträder Emma regelbundet våra klienter i arbetsrättsliga frågor såsom omorganisationer, företagshemligheter, uppsägning-och anställningsfrågor, samt fackliga förhandlingar. Emma bistår även i allmänna bolagsrättsliga frågor och föreläser på juristutbildning på Lunds Universitet i associationsrätt.

  • Främst inriktad på arbetsrätt och tvistelösning.
  • Föreläser på Lunds Universitet i associationsrätt.
<-- Alla medarbetare
  • Arbetsrätt
  • Tvistelösning

Karriär

Trägårdh Advokatbyrå, 2022- Advokat

Fredersen Advokatbyrå , 2020 - 2022 Advokat

Fredersen Advokatbyrå, 2018 - 2020 Biträdande jurist

Malmö tingsrätt, 2016 - 2018 Tingsnotarie

Utbildning

Stockholms universitet, 2018 Jur. kand.

University of Western Australia, 2014 Juridikstudier