Isabelle Hörberg

Biträdande jurist
Svenska, engelska och spanska

Isabelle arbetar huvudsakligen med tvistelösning. Därutöver hanterar hon även allmänt affärsjuridiska frågor. Isabelle har även erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning och juridiskt biträde i ärenden med koppling till Spanien.

<-- Alla medarbetare
  • Affärs- & bolagsrätt
  • Tvistelösning

Karriär

Trägårdh Advokatbyrå, 2018 - Biträdande jurist

Helsingborgs tingsrätt, 2017 - 2018 Tingsnotarie

Advokatfirman Göran Rise/Isacsson (Marbella, Spanien), 2016 - 2017 Biträdande jurist

Utbildning

Lunds universitet, 2016 Juristexamen

China University of Political Science and Law (Peking, Kina), 2015 Studier i juridik