Joakim Petersson

Biträdande jurist (tjänstledig)
Svenska och engelska

Joakim arbetar främst med obeståndsrätt som konkurshandläggare och biträde vid företagsrekonstruktioner. Han föreläser regelbundet för juriststudenter på fördjupningskursen Kredit, säkerhet och exekution vid Lunds universitet.

  • Främst inrikad på obeståndsrätt.
  • Håller regelbundet föreläsningar om bolags- och obeståndsrättsliga ansvarsfrågor.
<-- Alla medarbetare
  • Affärs- & bolagsrätt
  • Konkurs & rekonstruktion

Karriär

Trägårdh Advokatbyrå, 2018 - Biträdande jurist

Utbildning

Lunds universitet, 2018 Juristexamen