Matilda Gradén

Advokat
Svenska och engelska

Matilda arbetar i huvudsak med obeståndsrätt och handläggning av konkurser, men även andra bolagsrättsliga frågor. Hon arbetade tidigare på Hässleholms tingsrätt som tingsnotarie och hanterade frågor inom bl.a. processrätt och bolagsrätt.

<-- Alla medarbetare
  • Affärs- & bolagsrätt
  • Konkurs & rekonstruktion

Karriär

Trägårdh Advokatbyrå, 2018 - Biträdande jurist

Hässleholms tingsrätt, 2015 - 2017 Tingstjänstgöring

Utbildning

Lunds Universitet, 2014 Juristexamen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, 2015 Ekonomie kandidatprogrammet