VI FÖRSTÅR AFFÄRER OCH JURIDIK.

VI FÖRSTÅR AFFÄRER OCH JURIDIK.

VI FÖRSTÅR AFFÄRER OCH JURIDIK.

VÄLKOMMEN TILL TRÄGÅRDH ADVOKATBYRÅ

Trägårdh Advokatbyrå är en resursstark och resultatorienterad affärsjuridisk advokatbyrå som kombinerar högkvalitativ juridisk rådgivning med affärsmässig insikt och förståelse. Vi kombinerar tung erfarenhet med ung kompetens. Många av oss är både ekonomer och jurister.

Bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt (inklusive entreprenadrätt och kommersiell hyresrätt), tvistemål och insolvensrätt (inklusive obeståndsrätt och företagsrekonstruktion) är våra specialområden.

NYHETER

Trägårdh biträder vid företagsöverlåtelse

NYHET  Trägårdh Advokatbyrå, genom advokat Viviénne Dahlstrand (medarbetarprofil här), har företrätt säljarsidan vid företagsöverlåtelse avseende Climat80 Gruppen till Finlands ledande företag inom fastighetstekniska installationer, Are.Affären är villkorad av...

Betraktelse av 12 § förmånsrättslagen och fordran på uppsägningslön

Publicerad debattartikel i Insolvensrättslig Tidskrift nr 4 2019 med rubriken Betraktelse av 12 § förmånsrättslagen och fordran på uppsägningslön, av Robert Gerdin.   Betraktelse av 12 § förmånsrättslagen och fordran på uppsägningslön Sedan oktober 2013, när jag...

Intervju med Microsoft Sveriges VD, Hélène Barnekow, hos Trägårdh

NYHET FRUKOSTMINGEL HOS TRÄGÅRDH MED HANDELSKAMMARENS 100-LISTAHÉLÈNE BARNEKOW: OM JÄMSTÄLLDHET, LEDARSKAP OCH ATT DRIVA FÖRÄNDRING I STORA ETABLERADE ORGANISATIONERVid ett mycket välbesökt frukostmingel fick styrelseledamöter på Handelskammarens 100-lista möjligheten...

Trägårdh biträder vid fastighetsöverlåtelse

NYHET  Trägårdh biträder Privo Invest AB i samband med överlåtelse av tre nyproducerade fastigheter i Nya Fosie/Lockarp i Malmö till Nyfosa. Trägårdhs team bestod av Viviénne Dahlstrand och Gustav Carlquist. (Foto ovan: Croisette) Korta fakta om TrägårdhTrägårdh...