VI FÖRSTÅR AFFÄRER OCH JURIDIK.

VI FÖRSTÅR AFFÄRER OCH JURIDIK.

VI FÖRSTÅR AFFÄRER OCH JURIDIK.

VÄLKOMMEN TILL TRÄGÅRDH ADVOKATBYRÅ

Trägårdh Advokatbyrå är en resursstark och resultatorienterad affärsjuridisk advokatbyrå som kombinerar högkvalitativ juridisk rådgivning med affärsmässig insikt och förståelse.
Vi kombinerar tung erfarenhet med ung kompetens.
Många av oss är både ekonomer och jurister.
Bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt,
tvistemål, offentliga upphandlingar och obeståndsrätt/rekonstruktion är våra specialområden.

NYHETER

Miniserie: Skydda företagets verksamhet på en konkurrensutsatt marknad

ARTIKEL / MINISERIE (INTRODUKTION) En rörlig arbetsmarknad i kombination med ett hårt konkurrensutsatt kunskapssamhälle kräver i många fall att arbetsgivare vidtar åtgärder för att skydda sin verksamhet mot angrepp eller otillbörlig konkurrens. Detta gäller såväl i...

Anställningsavtal – grunderna

ARTIKEL Mellan arbetsgivare och arbetstagare råder ett anställningsförhållande. Det är inte bara det enskilda anställningsavtalet som ger anställningsförhållandet dess innehåll utan detta regleras också av lagar, kollektivavtal och god sed på arbetsmarknaden....

Framgångsrik avveckling av fastighetsbeståndet i Abitare-koncernen

NYHET / INFORMATION Konkursförvaltningen kan nu, med anledning av intresset från media och borgenärer, glädjande meddela att samtliga fastigheter i Abitare-koncernen är avvecklade eftersom den sista fastigheten i fastighetsbeståndet, Herkules 2 i Trelleborg (med bl.a....