Sommaren har nått sitt slut och vi på Trägårdh har, som alltid, fullt fokus på våra klienters verksamheter och kommande utmaningar under hösten. Som en extra glad nyhet noterar vi att vår medarbetare och partner i byrån, Viviénne Dahlstrand, under sommaren blivit invald till Handelskammarens 100-lista, där kompetenta, erfarna kandidater till bolagsstyrelser, advisory boards och liknande listas.

Viviénne Dahlstrand arbetar till vardags uteslutande med affärsjuridik och har specialistkompetens inom fastighetsrätt, entreprenadrätt och bolagsrätt. Hon har för närvarande styrelseuppdrag i Climat 80 AB och Krook & Tjäder Holding AB. Därutöver är hon en aktiv medlem i Advokatsamfundet som sekreterare i Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund.

”Styrelsearbetet är en viktig del av mitt arbete. Med min utbildning inom ekonomi och juridik samt min yrkesmässiga erfarenhet upplever jag att jag kan bidra med en mångfasetterad kompetens” menar Viviénne. Hon välkomnar och ser fram emot kontakterna med företag och klienter, såväl i sin roll som advokat men även, när behov av det föreligger, som stöttning i styrelser och advisory boards.

Många företag står från tid till annan inför utmaningar som innebär att ordinarie bolagsledning behöver tillfällig eller mer långsiktig stöttning av en särskild kompetens. Det är bra att i sådana situationer kunna ta hjälp externt. 

 

Vivienne Dahlstrand

Advokat, Partner Viviénne Dahlstrand

Trägårdh Advokatbyrå AB

 

Handelskammarens 100-lista