Trägårdh biträder vid fastighetsöverlåtelse

NYHET  Fastighetstransaktioner såsom fastighetsöverlåtelser är en av Trägårdhs huvudkompetenser. I denna överlåtelse biträder Trägårdh Privo Invest AB i samband med överlåtelse av tre nyproducerade fastigheter i Nya Fosie/Lockarp i Malmö till Nyfosa. Trägårdhs team...

Konkursutförsäljning av Divvit AB

NYHET / INFORMATION Konkursförvaltningen för konkursen efter mjukvarubolaget Divvit AB bjuder nu ut Divvit AB:s rörelse, inklusive mjukvara och källkod m.m., till försäljning genom anbudsförfarande. Divvit AB:s verksamhet utgörs av utveckling, marknadsföring och...