Försäljning av anrika Gamla Brogatan

NYHET / INFORMATION Konkursförvaltare i Malmö, Trägårdh advokatbyrå, bjuder ut AB Macards rörelse till försäljning.  Konkursbolaget har drivit restaurangverksamheten ”Gamla Brogatan” på Brogatan 12 i Malmö. I lokalerna har restaurangverksamhet bedrivits sedan...

Företagsöverlåtelse av skånsk byggkoncern.

NYHET  Företagsöverlåtelsen avseende Climat80 Gruppen till Finlands ledande företag inom fastighetstekniska installationer, Are, företräds säljarsidan av Trägårdh Advokatbyrå, genom advokat Viviénne Dahlstrand (medarbetarprofil här).Affären är villkorad av godkännande...