NYHET / INFORMATION

Ackordserbjudande presenterat avseende Brothers, Departments & Stores och Polarn O. Pyret

RNB Retail and Brands AB:s (publ) dotterbolag Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB har den 1 juli 2020 hos Stockholms tingsrätt presenterat de ackordsförslag som bolagen kommer att lämna till fordringsägarna. Ackordserbjudandet innebär för samtliga bolag att de oprioriterade fordringsägarna erhåller ett belopp om 10 000 kronor samt 25 procent på överskjutande belopp, dvs. en nedskrivning med 75 procent.

Sammantaget har bolagen ca 1 300 borgenärer till vilka bolagen har skulder om totalt ca 553 mkr. Då fordringar upp till 10 000 kr betalas i sin helhet beräknas över 40 procent av fordringsägarna få fullt betalt. Koncerninterna skulder får betalt först efter att bolagens leverantörer, hyresvärdar och övriga externa fordringsägare fått betalt.

Rekonstruktionerna har löpt på enligt plan och förväntas pågå i ytterligare minst tre månader. Beslut i tingsrätten om ackorden väntas ske under oktober.

Ackordserbjudandet kommer att inom kort gå ut till berörda fordringsägare. Rekonstruktörsberättelser med mer information finns att ta del av under pågående ärenden på vår hemsida.

Rekonstruktionerna hanteras från byråns sida av advokaterna Ola Sellert (rekonstruktör), Johan Klåvus och Martin Gynnerstedt samt biträdande juristen Joakim Petersson, och från advokatfirman Carlers sida av rekonstruktören och advokaten Mats Emthén.

Korta fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund. Byråns specialistområden är insolvensrätt, bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt samt tvistelösning

 

Ola Sellert

Ola Sellert

Partner

Johan Klåvus

Johan Klåvus

Partner

Martin Gynnerstedt

Martin Gynnerstedt

Partner

Joakim Petersson

Joakim Petersson

Biträdande Jurist