Affärsvärlden: artikel om rekonstruktion med bl.a Ola Sellert vid Trägårdh Advokatbyrå

Häromdagen publicerades en intressant artikel i Affärsvärlden där Ola Sellert ger sin syn på rekonstruktioner i allmänhet och i synnerhet rekonstruktionen i Polarn O. Pyret AB som genomförts med lyckat resultat och där Ola var en av rekonstruktörerna.

Enligt Affärsvärlden har rekonstruktionerna ökat under 2020, vilket kan vara intressant att följa upp framöver. Kommer det att bli vanligare med rekonstruktioner framöver och överlever företagen som rekonstruerats över tid?

Syftet med att rekonstruera ett företag är att företaget ska klara sig igenom en tuff period och kunna fortsätta sin verksamhet. Det kan exempelvis röra sig om att företaget råkat ut för en ovanlig situation, såsom nu i samband med covid-19 krisen. Syftet är också att bevara arbetstillfällen och relationer med kunder och leverantörer. Att gå igenom en rekonstruktion är extremt krävande för företaget och ledningen i detsamma som måste fatta väldigt många och svåra beslut snabbt samtidigt som såväl kortsiktiga som långsiktiga planer för bolagets framtid upprättas och följs upp. Vi håller med Johan Munck som i  Affärsvärlden anger att det är mycket nog att genomgå en rekonstruktion under normala förhållanden, men att dessutom behöva göra det under en brinnande pandemi innebär svårigheter som man nästan inte kan inse vidden av. Vi på Trägårdh är stolta över att ha medverkat till flertalet lyckade rekonstruktioner, däribland rekonstruktionen av Polarn O. Pyret, under 2020, trots omvärldsläget. Vi önskar alla dessa företag stort lycka till!

Läs mer i Affärsvärlden, länk finns här: länk

Både Ola och Polarn O. Pyrets VD Johan Munck medverkade på eventet Årets Advokatbyrå. En intervju från Framtidens Advokatbyrå med intressanta diskussioner på temat ser ni i filmen nedan och länk finns här: länk

Se den tidigare publicerade videon om rekonstruktion nedan för mer information. I videon går Ola Sellert igenom vad en företagsrekonstruktion innebär i korta ordalag. Läs mer om vårt insolvensrättsliga team bestående av konkursförvaltare, rekonstruktörer och handläggare bestående av personal som är jurister, ekonomer och administratörer.

 

 

 

En företagsrekonstruktion innebär att företagets skulder fryses vid en viss tidpunkt. Detta ska ge företaget rådrum att försöka hitta lösningar på de tillfälliga problem som råder i företaget. I samband med en företagsrekonstruktion förs förhandlingar med företagets borgenärer (t.ex. banker, hyresvärd, stat, leverantörer mfl) för att se om det går att finna ett sätt att ge företaget en ekonomisk lättnad på skuldsidan. Under företagsrekonstruktion går den statliga lönegarantin (se lagen om företagsrekonstruktion och lönegarantilagen för mer information) också in och täcker företagets lönekostnader i viss utsträckning. För att genomföra en lyckad konstruktion behövs dock att bolaget har en viss kassa att arbeta med så att det finns förutsättningar att driva bolaget under rekonstruktionsperioden.

Kort fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund. Advokatbyråns huvudsakliga kompetensområden är företagsrekonstruktioner och konkurser, fastigheter, bolagsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.