NYHET / INFORMATION

Konkursförvaltningen kan nu, med anledning av intresset från media och borgenärer, glädjande meddela att samtliga fastigheter i Abitare-koncernen är avvecklade eftersom den sista fastigheten i fastighetsbeståndet, Herkules 2 i Trelleborg (med bl.a. Dressman som hyresgäst), nyligen sålts.

Den totala köpeskillingen för hela fastighetsbeståndet uppgår till ca 150 mkr. Transaktionerna har hanterats av advokaterna Ola Sellert och Johan Klåvus vid Trägårdh Advokatbyrå.

Det är konkursförvaltningens målsättning att konkurserna ska kunna avslutas under slutet av 2019.

Frågor kring transaktionerna eller konkursen i allmänhet kan ställas till Ola Sellert eller Johan Klåvus.

 

Kort fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund. Advokatbyråns huvudsakliga kompetensområden är, utöver insolvensrätt, framförallt fastighetsrätt (inklusive kommersiell hyresrätt och entreprenadrätt), företagstransaktioner, bolagsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.

Att medverka till och lämna rådgivning i samband med fastighetstransaktioner, även bolagsförpackade fastigheter, är ett av våra vanligaste uppdrag både i förhållande till våra klienter och i samband med avveckling inom ramen för konkurs. Läs mer om vårt expertteam inom rättsområdet fastighetsrätt här.