Bolagsstämma – tillfälliga åtgärder 2020

NYHET Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämma och föreningsstämma Under rådande Coronapandemi är det svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att fysiskt delta i bolagets kommande bolagsstämma eller föreningens årsstämma. Idag, den...

Aktiekapital, sänkning till 25000 kr?

Publicerad som krönika i Magazine Mazars nr 1 2019 med rubriken ATT VARA ELLER INTE VARA – 25 000? Med anledning av lagförslag rörande sänkning av aktiekapitalet av: Ola Sellert Justitiedepartementet har tagit fram ett förslag om att kravet på aktiekapital i...