Aktiekapital, sänkning till 25000 kr?

Publicerad som krönika i Magazine Mazars nr 1 2019 med rubriken ATT VARA ELLER INTE VARA – 25 000? Med anledning av lagförslag rörande sänkning av aktiekapitalet av: Ola Sellert Justitiedepartementet har tagit fram ett förslag om att kravet på aktiekapital i...

Trägårdh rekonstruerar tryckerikoncern

Rekonstruktion av tryckerikoncernTryckeri Aktiebolaget C.A. Andersson & Co och Printfabriken i Karlskrona AB beviljades den 24 juni 2019 företagsrekonstruktion vid Malmö tingsrätt.Bolagen biträds i rekonstruktionen av advokaterna Ola Sellert och Johan Klåvus vid...

Anrika hockeyföreningen IK Pantern i konkurs

IK Pantern med hockeyverksamhet både på elit- och ungdomsnivå försattes i konkurs den 7 juni 2019, med advokat Ola Sellert som förordnad konkursförvaltare.Konkursen har rönt en hel del uppmärksamhet i media, se bl.a. Sydsvenskans artikel den 17...

Nyrekryteringar på Trägårdh

Trägårdh växer och rekryterar ytterligare medarbetare till byrån!Under februari och mars månad har Trägårdh kunnat välkomna ytterligare nya medarbetare till byrån!Cornelia Svensson arbetar med affärsjuridik och kommer främst att förstärka Trägårdhs...

Kronaby-klockan såld via Trägårdh Advokatbyrå

Trägårdh har i konkursen efter Anima AB ombesörjt försäljningen av konkursbolagets verksamhet som bl.a. består av hybridklockor under varumärket Kronaby.Trägårdh hanterar konkursen efter Anima AB och har inom ramen för uppdraget avyttrat verksamheten i bolaget....