NYHET 

Fastighetstransaktioner såsom fastighetsöverlåtelser är en av Trägårdhs huvudkompetenser. I denna överlåtelse biträder Trägårdh Privo Invest AB i samband med överlåtelse av tre nyproducerade fastigheter i Nya Fosie/Lockarp i Malmö till Nyfosa. Trägårdhs team bestod av Viviénne Dahlstrand och Gustav Carlquist. (Foto ovan: Croisette)

 

Korta fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund.
Byråns specialistområden är insolvensrätt, bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt samt tvistelösning.