NYHET / INFORMATION

Kort om företagsrekonstruktion med advokat och rekonstruktör Ola Sellert vid Trägårdh Advokatbyrå 

Medarbetarna i insolvensrättsgruppen vid Trägårdh Advokatbyrå är specialiserade inom rättsområdet insolvens och rådgivning till företag i kris. I detta område ingår såväl hantering av konkurser som rekonstruktioner. Trägårdhs medarbetare anlitas regelbundet för uppdrag som rekonstruktörer vid företagsrekonstruktioner och ger ofta rådgivning i frågor relaterade till detta.

Syftet med att rekonstruera ett företag är att företaget ska klara sig igenom en tuff period och kunna fortsätta sin verksamhet. Det kan exempelvis röra sig om att företaget råkat ut för en ovanlig situation, såsom nu i samband med covid-19 krisen. Syftet är också att bevara arbetstillfällen och relationer med kunder och leverantörer. I videon nedan går Ola Sellert igenom vad en företagsrekonstruktion innebär i korta ordalag.

 

 

 

En företagsrekonstruktion innebär att företagets skulder fryses vid en viss tidpunkt. Detta ska ge företaget rådrum att försöka hitta lösningar på de tillfälliga problem som råder i företaget. I samband med en företagsrekonstruktion förs förhandlingar med företagets borgenärer (t.ex. banker, hyresvärd, stat, leverantörer mfl) för att se om det går att finna ett sätt att ge företaget en ekonomisk lättnad på skuldsidan. Under företagsrekonstruktion går den statliga lönegarantin (se lagen om företagsrekonstruktion och lönegarantilagen för mer information) också in och täcker företagets lönekostnader i viss utsträckning. 

Kort fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund. Advokatbyråns huvudsakliga kompetensområden är företagsrekonstruktioner och konkurser, fastigheter, bolagsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.