Konkurs och försäljningen av Abitare-koncernens fastigheter har rönt en hel del uppmärksamhet. Konkursförvaltningen har fått frågor både från media och från borgenärer kring hur avvecklingen gått och hur status ser ut.

Konkursförvaltningen har sålt fastigheterna Trelleborg Herkules 29, 33 och 34 till Hemsö. Fastigheterna Trelleborg Oden 35 och Kristianstad Bajonetten 4 har sålts till andra köpare.

Den totala försäljningssumman för aktuella fastigheter uppgår till ca. 130 mkr. 

Kvarstår att sälja ur Abitare-koncernens bestånd gör nu endast fastigheten Trelleborg Herkules 2. Fastigheten ligger centralt i Trelleborg på gågatan och innefattar bl.a. Dressmans lokaler. Därutöver finns ett antal lägenheter som hyrs ut till privatpersoner.

Närmre presentation av fastigheten finns i följande PDF: Herkules 2 – presentation

Konkursen och försäljningarna har hanterats av advokaterna Ola Sellert (konkursförvaltare) och Johan Klåvus. Kontakta någon av dessa om frågor kring det ovanstående eller om intresse finns beträffande fastigheten Herkules 2 i Trelleborg.

 

Korta fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund.
Byråns specialistområden är bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt, tvistelösning samt insolvensrätt.