Trägårdh har i konkursen efter Anima AB ombesörjt försäljningen av konkursbolagets verksamhet som bl.a. består av hybridklockor under varumärket Kronaby.

Trägårdh hanterar konkursen efter Anima AB och har inom ramen för uppdraget avyttrat verksamheten i bolaget. Verksamheten har bl.a. utgjorts av tillverkning, utveckling och försäljning av hybridklockor under varumärket Kronaby. Förvärvare av verksamheten är den internationella klockkoncernen Festina med bas i Spanien. I Sverige lever verksamheten vidare med en handfull sysselsatta. Trägårdh gläder sig åt att varumärket Kronaby lever vidare och önskar de nya ägarna och personalen lycka till.

Ärendet har hanterats av konkursförvaltaren, advokat Ola Sellert med biträde av advokat Robert Gerdin, jur. kand. Olof Silverhamre samt biträdande juristen Sarah Södergren.

Följ nyhetsrapporteringen om försäljningen hos Sydsvenskan här och hos Watchpro.com här

 

Korta fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund.
Byråns specialistområden är bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt, tvistelösning samt insolvensrätt.