NYHET

Stöd vid tillfällig hyressänkning under perioden 1 april – 30 juni 2020

I samband med Coronakrisen och pandemin covid-19 beslutade regeringen att lämna hyresstöd till hyresvärdar som går med på att tillfälligt sänka hyror till hyresgäster i utsatta branscher under perioden 1 april till och med 30 juni 2020. Förordningen offentliggjordes den 17 april 2020.

De branscher som anses vara utsatta branscher är sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter, däribland restauranger, arrangörer av kongresser/mässor, tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård (lista på verksamheter som omfattas finns här).

Om hyresvärden sänker hyran under perioden till verksamhet i sådan utsatt bransch, kan hyresvärden erhålla stöd motsvarande maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga 50 procent av den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om. Stödet kan dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Avtal om hyressänkning träffas mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 och rabatten ska, såsom ovan nämnts, gälla under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.

Det är hyresvärden som ansöker om hyresstöd. Ansvarig länsstyrelse kommer att handlägga och fatta beslut om stödet. Ansökan kommer att göras via en e-tjänst som Boverket håller på att ta fram. Information om stödet och hur processen för att söka stödet går till finns här

Om du som hyresvärd eller hyresgäst behöver hjälp och stöd i processen eller vid förhandling och avtalsskrivning, kontakta någon av våra advokater verksamma inom området Fastigheter och kommersiell hyresrätt (länk här).

Följ gärna Trägårdh Advokatbyrå på Linkedin för att ta del av artiklar och nyheter från oss och besök gärna in på vår hemsida med jämna mellanrum för

Korta fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund.
Byråns specialistområden är bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt, tvistelösning samt insolvensrätt.

 

Martin Gynnerstedt

Martin Gynnerstedt

Partner

Helena Olenmark Malmström

Helena Olenmark Malmström

Partner