IK Pantern med hockeyverksamhet både på elit- och ungdomsnivå försattes i konkurs den 7 juni 2019, med advokat Ola Sellert som förordnad konkursförvaltare.

Konkursen har rönt en hel del uppmärksamhet i media, se bl.a. Sydsvenskans artikel den 17 juni.

Konkursförvaltningen avser att avveckla föreningens tillgångar, bl.a. varumärke, hockeyutrustning och kontorsinventarier. Visning sker den 26 juni och anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 28 juni.

Detaljerna framgår av följande prospekt.

Frågor besvaras av advokat Johan Klåvus

 

Korta fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund.
Byråns specialistområden är bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt, tvistelösning samt insolvensrätt.