NYHET / INFORMATION

K.A. Ekström & Son AB ansökte om och beviljades den 22 oktober 2019 rekonstruktion med advokat Ola Sellert vid Trägårdh Advokatbyrå som rekonstruktör.

Bolaget bedriver verkstadsrörelse och verksamhet som består av att utveckla, tillverka och sälja utrustning i titan och andra korrosionsmotståndiga metaller till process-, kemi-, läkemedels-, försvars-, varvs- och transportindustrin.

Bolaget ingår sedan 2017 i ViFlow Group och är ett av Europas ledande företag inom sin bransch. Tillsammans med utvalda partnerprodukter förser Bolaget marknaden med alla typer av värmeväxlare, tryckkärl och annan processutrustning avsedda för högt tryck och krävande applikationer.

Arbetet med rekonstruktionen fortgår och avsikten med rekonstruktionen är att säkra Bolagets fortlevnad. Såväl finansiella rekonstruktionsåtgärder som operativa åtgärder planeras och rekonstruktören gör bedömningen att det finns goda möjligheter att uppnå syftet med rekonstruktionen.

För vidare information hänvisas till preliminär rekonstruktionsplan som finns här.

 

Korta fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund.
Byråns specialistområden är insolvensrätt, bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt samt tvistelösning.