VÅR KOMPETENS

VI ÄR INTE EXPERTER PÅ ALLT, BARA PÅ DET VI BESTÄMT OSS FÖR

VÅR KOMPETENS

VI ÄR INTE EXPERTER PÅ ALLT, BARA PÅ DET VI BESTÄMT OSS FÖR

VÅR KOMPETENS

VI ÄR INTE EXPERTER PÅ ALLT, BARA PÅ DET VI BESTÄMT OSS FÖR

VÅR KOMPETENS

VI ÄR INTE EXPERTER PÅ ALLT, BARA PÅ DET VI BESTÄMT OSS FÖR

VÅR KOMPETENS

VI ÄR INTE EXPERTER PÅ ALLT, BARA PÅ DET VI BESTÄMT OSS FÖR

Trägårdh är en advokatbyrå med fokus på affärsjuridik, etablerad i Malmö och i Lund. Medarbetarna på advokatbyrån erbjuder strategisk rådgivning med fokus på resultatorienterad affärsjuridik. Det innebär att vi är måna om att förstå våra klienters verksamheter för att tillhandahålla relevant och företagsanpassad rådgivning i varje enskilt fall. Vi har valt att koncentrera oss på några av de viktigaste affärsjuridiska områdena. Därutöver är Trägårdh Advokatbyrå en välrenommerad advokatbyrå inom det insolvensrättsliga området. 

Vi erbjuder kvalificerad kompetens och har stor erfarenhet inom följande områden:

Kompetensområden

Bolag

Associationsrätt/bolagsrätt i bred bemärkelse inklusive företagsanalyser, företagstransaktioner och verksamhetsöverlåtelser (M&A), upprättande av aktieägaravtal, rådgivning rörande styrelse- och ägaransvar, finansiering, etableringar och omorganisationer.

Läs Mer

Fastigheter

Fastighetsrätt och till fastigheter relaterade rättsområden såsom entreprenadrätt, kommersiell hyresrätt, hyres- och arrendetvister, fastighetstransaktioner samt rådgivning rörande samtliga därmed sammanhängande avtal och tvister.

Läs Mer

Tvister

Tvistelösning/processrätt i samband med tvist vid allmän domstol, förvaltningsdomstol eller specialdomstol samt rådgivning och biträde i samband med skiljeförfaranden, förlikningsförhandlingar och medling.

Läs Mer

Insolvens

Insolvensrätt inklusive konkursförvaltning, uppdrag som rekonstruktör vid företagsrekonstruktioner och som likvidator i likvidationer samt rådgivning till företag i kris och upprättande av företags- och konsekvensanalyser.

Läs Mer

ARBETSRÄTT

Arbetsrättsliga frågor vid köp, försäljning eller omstruktureringar av företag, upprättande av anställningsavtal, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar med fackliga organisationer, uppsägningar, avskedande, avtalstolkning och tvister.

Läs Mer

Relevanta Artiklar