ARBETSRÄTT

ETT CENTRALT RÄTTSOMRÅDE FÖR EN EFFEKTIV ORGANISATION

ARBETSRÄTT

ETT CENTRALT RÄTTSOMRÅDE FÖR EN EFFEKTIV ORGANISATION

Arbetsrätt har våra experter gedigen erfarenhet av för arbetsrättsliga frågor berör alla arbetsgivare. Trägårdh erbjuder gedigen kompetens inom alla typer av arbetsrättsliga ärenden såsom anställningsavtal, uppsägningar i med samband personalnedskärningar, företagsöverlåtelser och omorganisationer, förhandlingar med fackliga organisationer, avtalstolkning och tvister. Våra experter har stor erfarenhet arbetsrättsliga processer.

KONTAKTPERSONER INOM DETTA KOMPETENSOMRÅDE

Bolag

Associations-/bolagsrätt, företagsanalyser, köp och försäljning, avtal, förhandlingar, styrelse- och ägaransvar, transaktioner, finansiering, etableringar, omorganisationer.

Läs mer

Fastigheter

Fastighetsrätt, finansiering, kommersiell hyresrätt, hyres- och arrendetvister, entreprenader, transaktioner, avtal.

Läs mer

Tvister

Tvistelösning/processrätt, domstolsprocesser, skiljeförfaranden, förlikningar, medlingar.

Läs mer

Insolvens

Insolvensrätt, konkurser, företagsrekonstruktioner, likvidationer, konsekvensanalyser.

Läs mer

ARBETSRÄTT

Arbetsrättsliga frågor vid köp, försäljning eller omstruktureringar av företag, upprättande av anställningsavtal, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar med fackliga organisationer, avtalstolkning och tvister.

Visas just nu