BOLAGSRÄTT

STARKA AFFÄRSRELATIONER FÖR EN STABIL UTVECKLING

BOLAGSRÄTT

STARKA AFFÄRSRELATIONER FÖR EN STABIL UTVECKLING

Bolagsrätt är ofta fundamentet i många affärsjuridiska frågor och omfattar ett brett spektrum av rådgivning. Trägårdh Advokatbyrå erbjuder juridisk rådgivning av medarbetare med stor erfarenhet och kompetens av biträde vid t ex företagstransaktioner, bolagsbildningar, finansiering och investeringar samt kapitalanskaffning såsom vid emissioner. Andra vanligt förekommande uppdrag relaterar till nyetableringar, generationsskiften, upprättande av aktieägaravtal och rådgivning rörande ansvarsfrågor för styrelseledamöter och ägare.

I vår bolagsrättsliga kompentensgrupp finns jurister som i många fall även är utbildade ekonomer med speciell inriktning på företagsöverlåtelser/M&A och företagsanalyser, men som också har stor erfarenhet av entreprenörsföretag i uppstartsfasen. Förutom specialistkompetens erbjuder vi självfallet rådgivning och biträde i mer rutinmässiga affärsjuridiska och bolagsrättsliga ärenden.

Relevanta Artiklar

Bolag

Associationsrätt/bolagsrätt i bred bemärkelse inklusive företagsanalyser, företagstransaktioner och verksamhetsöverlåtelser (M&A), upprättande av aktieägaravtal, rådgivning rörande styrelse- och ägaransvar, finansiering, etableringar och omorganisationer.

Visas just nu

Fastigheter

Fastighetsrätt och till fastigheter relaterade rättsområden såsom entreprenadrätt, kommersiell hyresrätt, hyres- och arrendetvister, fastighetstransaktioner samt rådgivning rörande samtliga därmed sammanhängande avtal och tvister.

Läs Mer

Tvister

Tvistelösning/processrätt i samband med tvist vid allmän domstol, förvaltningsdomstol eller specialdomstol samt rådgivning och biträde i samband med skiljeförfaranden, förlikningsförhandlingar och medling.

Läs Mer

Insolvens

Insolvensrätt inklusive konkursförvaltning, uppdrag som rekonstruktör vid företagsrekonstruktioner och som likvidator i likvidationer samt rådgivning till företag i kris och upprättande av företags- och konsekvensanalyser.

Läs Mer

ARBETSRÄTT

Arbetsrättsliga frågor vid köp, försäljning eller omstruktureringar av företag, upprättande av anställningsavtal, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar med fackliga organisationer, uppsägningar, avskedande, avtalstolkning och tvister.

Läs Mer