INSOLVENSRÄTT

ATT ÅTERSKAPA VÄRDEN OCH VÄNDA KRIS TILL FRAMGÅNG

INSOLVENSRÄTT

ATT ÅTERSKAPA VÄRDEN OCH VÄNDA KRIS TILL FRAMGÅNG

Trägårdhs insolvensrättsliga kompetensgrupp består av medarbetare med bred expertis inom konkursförvaltning och företagsrekonstruktioner. Kompetensgruppen erbjuder engagerad och professionell rådgivning åt företag i kris och strävar därvid efter rådgivning och nyttjande av de legala verktyg som står till buds för att vända kris till framgång genom stöttning åt företagsledningen informellt eller genom ett mer formellt förfarande såsom t ex inom ramen för ett rekonstruktionsförfarande.

Flera välrenommerade och namnkunniga konkursförvaltare på Trägårdh Advokatbyrå hanterar årligen en stor mängd konkurser tillsammans med ett expertteam av handläggare. I detta arbete förekommer frågor av olika slag inom vitt skilda rättsområden vilket gör att advokatbyråns affärsjuridiska kompetens inom ramen för våra andra rättsområden bidrar till effektiv och kompetent konkursförvaltning.

 

Relevanta Artiklar

Bolag

Associationsrätt/bolagsrätt i bred bemärkelse inklusive företagsanalyser, företagstransaktioner och verksamhetsöverlåtelser (M&A), upprättande av aktieägaravtal, rådgivning rörande styrelse- och ägaransvar, finansiering, etableringar och omorganisationer.

Läs Mer

Fastigheter

Fastighetsrätt och till fastigheter relaterade rättsområden såsom entreprenadrätt, kommersiell hyresrätt, hyres- och arrendetvister, fastighetstransaktioner samt rådgivning rörande samtliga därmed sammanhängande avtal och tvister.

Läs Mer

Tvister

Tvistelösning/processrätt i samband med tvist vid allmän domstol, förvaltningsdomstol eller specialdomstol samt rådgivning och biträde i samband med skiljeförfaranden, förlikningsförhandlingar och medling.

Läs Mer

Insolvens

Insolvensrätt inklusive konkursförvaltning, uppdrag som rekonstruktör vid företagsrekonstruktioner och som likvidator i likvidationer samt rådgivning till företag i kris och upprättande av företags- och konsekvensanalyser.

Visas just nu

ARBETSRÄTT

Arbetsrättsliga frågor vid köp, försäljning eller omstruktureringar av företag, upprättande av anställningsavtal, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar med fackliga organisationer, uppsägningar, avskedande, avtalstolkning och tvister.

Läs Mer