INSOLVENSRÄTT

ATT ÅTERSKAPA VÄRDEN OCH VÄNDA KRIS TILL FRAMGÅNG

INSOLVENSRÄTT

ATT ÅTERSKAPA VÄRDEN OCH VÄNDA KRIS TILL FRAMGÅNG

Med några av Sveriges mest namnkunniga jurister inom insolvensrätt är våra konkursförvaltare på Trägårdh Advokatbyrå ett ovärderligt stöd för företag i regionen med ekonomiska problem.
Gruppen strävar efter att vända kris till framgång och att utnyttja de legala verktyg som står till buds för konstruktiva företagsrekonstruktioner. Engagemang och professionalitet är ledord för att bibehålla och återskapa värden. Det är i Öresundsregionen som vi har vårt starkaste nätverk och i Malmö och Lund i synnerhet. Det är i detta nav vi verkar och vill utvecklas. Vi vet vem som är vem och vem som gör vad. Vi vet vad som händer och vad som är på gång.

KONTAKTPERSONER INOM DETTA KOMPETENSOMRÅDE

Bolag

Associations-/bolagsrätt, företagsanalyser, köp och försäljning, avtal, förhandlingar, styrelse- och ägaransvar, transaktioner, finansiering, etableringar, omorganisationer.

Läs mer

Fastigheter

Fastighetsrätt, finansiering, kommersiell hyresrätt, hyres- och arrendetvister, entreprenader, transaktioner, avtal.

Läs mer

Tvister

Tvistelösning/processrätt, domstolsprocesser, skiljeförfaranden, förlikningar, medlingar.

Läs mer

Insolvens

Insolvensrätt, konkurser, företagsrekonstruktioner, likvidationer, konsekvensanalyser.

Visas just nu

ARBETSRÄTT

Arbetsrättsliga frågor vid köp, försäljning eller omstruktureringar av företag, upprättande av anställningsavtal, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar med fackliga organisationer, avtalstolkning och tvister.

Läs mer