TVISTELÖSNING

AFFÄRSMÄSSIGA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA LÖSNINGAR VID TVISTER

TVISTELÖSNING

AFFÄRSMÄSSIGA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA LÖSNINGAR VID TVISTER

Trägårdh Advokatbyrå arbetar med kommersiella tvister inom en lång rad branscher och områden. Stora som små bolag, internationella som lokala. Vår målsättning är att alltid uppnå den mest affärsmässiga och kostnadseffektiva lösningen i en tvist, och vi ger stöd och hjälp genom hela processen, från det inledande kravskedet till förlikningsförhandlingar och vidare till domstolsprocess eller skiljeförfarande om förlikning inte uppnås.

KONTAKTPERSONER INOM DETTA KOMPETENSOMRÅDE

Bolag

Associations-/bolagsrätt, företagsanalyser, köp och försäljning, avtal, förhandlingar, styrelse- och ägaransvar, transaktioner, finansiering, etableringar, omorganisationer.

Läs mer

Fastigheter

Fastighetsrätt, finansiering, kommersiell hyresrätt, hyres- och arrendetvister, entreprenader, transaktioner, avtal.

Läs mer

Tvister

Tvistelösning/processrätt, domstolsprocesser, skiljeförfaranden, förlikningar, medlingar.

Visas just nu

Insolvens

Insolvensrätt, konkurser, företagsrekonstruktioner, likvidationer, konsekvensanalyser.

Läs mer

ARBETSRÄTT

Arbetsrättsliga frågor vid köp, försäljning eller omstruktureringar av företag, upprättande av anställningsavtal, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar med fackliga organisationer, avtalstolkning och tvister.

Läs mer