TVISTELÖSNING

AFFÄRSMÄSSIGA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA LÖSNINGAR VID TVISTER

TVISTELÖSNING

AFFÄRSMÄSSIGA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA LÖSNINGAR VID TVISTER

Trägårdh Advokatbyrå arbetar med kommersiella tvister inom en lång rad branscher och områden. Stora som små bolag, internationella som lokala. Vår målsättning är att alltid uppnå den mest affärsmässiga och kostnadseffektiva lösningen i en tvist, och vi ger stöd och hjälp genom hela processen, från det inledande kravskedet till förlikningsförhandlingar och vidare till domstolsprocess eller skiljeförfarande om förlikning inte uppnås.

KONTAKTPERSONER INOM DETTA KOMPETENSOMRÅDE

Bolag

Associationsrätt/bolagsrätt i bred bemärkelse inklusive företagsanalyser, företagstransaktioner och verksamhetsöverlåtelser (M&A), upprättande av aktieägaravtal, rådgivning rörande styrelse- och ägaransvar, finansiering, etableringar och omorganisationer.

Läs Mer

Fastigheter

Fastighetsrätt och till fastigheter relaterade rättsområden såsom entreprenadrätt, kommersiell hyresrätt, hyres- och arrendetvister, fastighetstransaktioner samt rådgivning rörande samtliga därmed sammanhängande avtal och tvister.

Läs Mer

Tvister

Tvistelösning/processrätt i samband med tvist vid allmän domstol, förvaltningsdomstol eller specialdomstol samt rådgivning och biträde i samband med skiljeförfaranden, förlikningsförhandlingar och medling.

Visas just nu

Insolvens

Insolvensrätt inklusive konkursförvaltning, uppdrag som rekonstruktör vid företagsrekonstruktioner och som likvidator i likvidationer samt rådgivning till företag i kris och upprättande av företags- och konsekvensanalyser.

Läs Mer

ARBETSRÄTT

Arbetsrättsliga frågor vid köp, försäljning eller omstruktureringar av företag, upprättande av anställningsavtal, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar med fackliga organisationer, uppsägningar, avskedande, avtalstolkning och tvister.

Läs Mer