Trägårdh Advokatbyrå fortsätter att växa och utvecklas. Vid årsskiftet gick Glimstedt i Lund samman med Trägårdh. Nu förstärks teamet med Thomas Moll, en av de mer namnkunniga advokaterna i regionen inom bolagsrätt, fastighetsrätt och företagsöverlåtelser.

– Med Thomas Molls långa erfarenhet och djupa kunskap förstärker vi kompetensen inom flera av våra nyckelområden, säger Ola Sellert på Trägårdh och fortsätter:
– Moll har medverkat vid en lång rad stora transaktioner inom livsmedelsindustrin, bioteknik, läkemedelsindustrin och fastighetsbranschen och har jobbat både för svenska och internationella bolag.

Thomas Moll har varit delägare i Moll Wendén Advokatbyrå, men beslutade förra året att utträda som delägare i byrån vid årsskiftet.
– För att skapa bästa möjliga plattform, beslöt jag mig för att söka samarbete med en ny byrå, berättar Thomas Moll.
– Valet föll på Trägårdh som jag utan tvekan anser vara en av de mest intressanta och dynamiska byråerna i regionen och som står för synnerligen hög kvalitet och kompetens.