TRÄGÅRDH ADVOKATBYRÅ STÄRKER SIN POSITION MED NYA PARTNERS

Trägårdh Advokatbyrå har haft en enastående utveckling de senaste åren och har vuxit till att bli en av de större affärsjuridiska byråerna i Malmö/Lund. Nu utvecklar man organisationen ytterligare genom att ta in tre nya partners.

– Med våra tre nya partners förstärker vi byråns position inom framför allt bolagsrätt, arbetsrätt, fastighetsrätt och processrätt, säger Charlotte Andersson, advokat och partner. Hon fortsätter:
– Vår nya partnerorganisation är välbalanserad med tre kvinnliga och fyra manliga partners vilket vi givetvis betraktar som fördelaktigt.

Nya partners är Viviénne Dahlstrand, advokat och civilekonom, Johan Klåvus, även han advokat och civilekonom samt Helena Olenmark Malmström, advokat. Viviénne är specialiserad på bolagsrätt och fastighetsrätt, Johan på insolvensrätt och processrätt och Helena på arbetsrätt och bolagsrätt.

Trägårdh Advokatbyrå har idag ca. 35 medarbetare med kontor i Malmö och Lund. Byråns specialistområden är bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt, tvistelösning samt insolvensrätt.