Rekonstruktion av tryckerikoncern

Tryckeri Aktiebolaget C.A. Andersson & Co och Printfabriken i Karlskrona AB beviljades den 24 juni 2019 företagsrekonstruktion vid Malmö tingsrätt.

Bolagen biträds i rekonstruktionen av advokaterna Ola Sellert och Johan Klåvus vid Trägårdh.

För mer information – se under pågående ärenden

 

Korta fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund.
Byråns specialistområden är bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt, tvistelösning samt insolvensrätt.