I konkursen efter Sagrantinia AB, 559014-3979, säljs nu restaurangen ”Embassy” med adress Västergatan 31 A i Malmö. Restaurangen har haft fulla rättigheter.

Visning av restaurangen samt tillhandahållande av egendomsförteckning kan ske efter överenskommelse med konkursförvaltningen. För ytterligare information kontakta konkursförvaltningen via e-post till info@tragardh.se

Anbud enligt ovan ska vara konkursförvaltaren, advokat Robert Gerdin, tillhanda senast den 15 juli 2020 till samma e-postadress (info@tragardh.se). Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt liksom rätt att sälja egendomen under den tid som anbudsförfarandet pågår.

Korta fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund.
Byråns specialistområden är bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt, tvistelösning samt insolvensrätt.