Nyheter

våra senaste uppdateringar

Försäljning av anrika Gamla Brogatan

NYHET / INFORMATION Konkursförvaltare i Malmö, Trägårdh advokatbyrå, bjuder ut AB Macards rörelse till försäljning.  Konkursbolaget har drivit restaurangverksamheten ”Gamla Brogatan” på Brogatan 12 i Malmö. I lokalerna har restaurangverksamhet bedrivits sedan...

läs mer

Företagsöverlåtelse av skånsk byggkoncern.

NYHET  Företagsöverlåtelsen avseende Climat80 Gruppen till Finlands ledande företag inom fastighetstekniska installationer, Are, företräds säljarsidan av Trägårdh Advokatbyrå, genom advokat Viviénne Dahlstrand (medarbetarprofil här).Affären är villkorad av godkännande...

läs mer

Förmånsrättslagen och lönegaranti, en betraktelse av §12.

Publicerad debattartikel i Insolvensrättslig Tidskrift nr 4 2019 med rubriken Betraktelse av 12 § förmånsrättslagen och fordran på uppsägningslön, av Robert Gerdin.   Betraktelse av 12 § förmånsrättslagen och fordran på uppsägningslön Sedan oktober 2013, när jag...

läs mer

Trägårdh biträder vid fastighetsöverlåtelse

NYHET  Fastighetstransaktioner såsom fastighetsöverlåtelser är en av Trägårdhs huvudkompetenser. I denna överlåtelse biträder Trägårdh Privo Invest AB i samband med överlåtelse av tre nyproducerade fastigheter i Nya Fosie/Lockarp i Malmö till Nyfosa. Trägårdhs team...

läs mer

Trägårdh rekonstruerar verkstadsföretag i Kristianstad

NYHET / INFORMATION K.A. Ekström & Son AB ansökte om och beviljades den 22 oktober 2019 rekonstruktion med advokat Ola Sellert vid Trägårdh Advokatbyrå som rekonstruktör.Bolaget bedriver verkstadsrörelse och verksamhet som består av att utveckla, tillverka och...

läs mer

Konkursutförsäljning av Divvit AB

NYHET / INFORMATION Konkursförvaltningen för konkursen efter mjukvarubolaget Divvit AB bjuder nu ut Divvit AB:s rörelse, inklusive mjukvara och källkod m.m., till försäljning genom anbudsförfarande. Divvit AB:s verksamhet utgörs av utveckling, marknadsföring och...

läs mer

Trägårdhs och Handelskammarens frukostmingel med 100-listan

NYHET TRÄGÅRDH ADVOKATBYRÅ OCH HANDELSKAMMARENS FRUKOSTMINGEL MED 100-LISTANVid ett mycket välbesökt frukostmingel fick styrelseledamöter på Handelskammarens 100-lista möjligheten att lyssna på Hélène Barnekow som är VD för Microsoft Sverige när hon delade med sig av...

läs mer