Nyheter

våra senaste uppdateringar

Konkurrensförbud (Miniserie, del 2)

ARTIKEL / MINISERIE (ANDRA DELEN) MINISERIE:SKYDDA FÖRETAGETS VERKSAMHET PÅ EN KONKURRENSUTSATT MARKNADDEL 2: KONKURRENSFÖRBUDI denna andra del i vår miniserie ”Skydda företagets verksamhet på en konkurrensutsatt marknad” ska vi fokusera på användningen av...

läs mer

Företagshemligheter och sekretess (Miniserie, del 1)

ARTIKEL / MINISERIE (FÖRSTA DELEN) MINISERIE: SKYDDA FÖRETAGETS VERKSAMHET PÅ EN KONKURRENSUTSATT MARKNAD DEL 1: FÖRETAGSHEMLIGHETER OCH SEKRETESS Det finns möjligen en del företag som lyckas med att framgångsrikt bygga sin verksamhet på överlägsen kompetens inom ett...

läs mer

Anställningsavtal – grunderna

ARTIKEL Mellan arbetsgivare och arbetstagare råder ett anställningsförhållande. Det är inte bara det enskilda anställningsavtalet som ger anställningsförhållandet dess innehåll utan detta regleras också av lagar, kollektivavtal och god sed på arbetsmarknaden....

läs mer

Trägårdh rekonstruerar tryckerikoncern

Rekonstruktion av tryckerikoncernTryckeri Aktiebolaget C.A. Andersson & Co och Printfabriken i Karlskrona AB beviljades den 24 juni 2019 företagsrekonstruktion vid Malmö tingsrätt.Bolagen biträds i rekonstruktionen av advokaterna Ola Sellert och Johan Klåvus vid...

läs mer

Anrika hockeyföreningen IK Pantern i konkurs

IK Pantern med hockeyverksamhet både på elit- och ungdomsnivå försattes i konkurs den 7 juni 2019, med advokat Ola Sellert som förordnad konkursförvaltare.Konkursen har rönt en hel del uppmärksamhet i media, se bl.a. Sydsvenskans artikel den 17...

läs mer

Konkurs och försäljning av Abitare-koncernens fastigheter

Konkurs och försäljningen av Abitare-koncernens fastigheter har rönt en hel del uppmärksamhet. Konkursförvaltningen har fått frågor både från media och från borgenärer kring hur avvecklingen gått och hur status ser ut.Konkursförvaltningen har sålt fastigheterna...

läs mer