Nyheter

våra senaste uppdateringar

Trägårdh rekonstruerar tryckerikoncern

Rekonstruktion av tryckerikoncernTryckeri Aktiebolaget C.A. Andersson & Co och Printfabriken i Karlskrona AB beviljades den 24 juni 2019 företagsrekonstruktion vid Malmö tingsrätt.Bolagen biträds i rekonstruktionen av advokaterna Ola Sellert och Johan Klåvus vid...

läs mer

Anrika hockeyföreningen IK Pantern i konkurs

IK Pantern med hockeyverksamhet både på elit- och ungdomsnivå försattes i konkurs den 7 juni 2019, med advokat Ola Sellert som förordnad konkursförvaltare.Konkursen har rönt en hel del uppmärksamhet i media, se bl.a. Sydsvenskans artikel den 17...

läs mer

Konkurs och försäljning av Abitare-koncernens fastigheter

Konkurs och försäljningen av Abitare-koncernens fastigheter har rönt en hel del uppmärksamhet. Konkursförvaltningen har fått frågor både från media och från borgenärer kring hur avvecklingen gått och hur status ser ut.Konkursförvaltningen har sålt fastigheterna...

läs mer

Nyrekryteringar på Trägårdh

Trägårdh växer och rekryterar ytterligare medarbetare till byrån!Under februari och mars månad har Trägårdh kunnat välkomna ytterligare nya medarbetare till byrån!Cornelia Svensson arbetar med affärsjuridik och kommer främst att förstärka Trägårdhs...

läs mer

Kronaby-klockan såld via Trägårdh Advokatbyrå

Trägårdh har i konkursen efter Anima AB ombesörjt försäljningen av konkursbolagets verksamhet som bl.a. består av hybridklockor under varumärket Kronaby.Trägårdh hanterar konkursen efter Anima AB och har inom ramen för uppdraget avyttrat verksamheten i bolaget....

läs mer

Hitta till Trägårdhs nya lokaler i Malmö

Nu har vi flyttat in i Aura på Neptunigatan 42 i Malmö i närheten av Malmö Live, Saluhallen och Hovrätten.Våra konferensrum står nu äntligen redo för våra klienter och är uppkopplade för möten även på distans. Vi ser fram emot att välkomna er i dessa fantastiska...

läs mer

Trägårdh upprättar avtal om kontraktsuppfödning av Gårdsfisk

Advokat Helena Olenmark Malmström vid Trägårdh Advokatbyrå har biträtt vid upprättande av helhetskoncept för kontraktsuppfödning av Gårdsfisk.Gårdsfisk bedriver verksamhet som innebär att fisk föds upp på land i ett integrerat lant- och vattenbruk, vilket gör det...

läs mer

Trägårdh Advokatbyrå flyttar till Aura i Citadellstaden, Malmö

Idag går startskottet för Trägårdh Advokatbyrås flytt från kontoret på Anna Lindhs plats i Malmö till takvåningen i kontorshuset "Aura" på Neptunigatan 42, Malmö. Hela området, benämnt Citadellstaden, befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede och erbjuder, med sin...

läs mer

Diskriminering, AD:s avgöranden i diskrimineringsmål 2018

ARBETSDOMSTOLENS BEDÖMNING I MÅL RÖRANDE DISKRIMINERINGSFRÅGOR 2018 Rättsområde: Arbetsrätt Artikel av: Helena Olenmark Malmström Under året som gått har Arbetsdomstolen haft ett antal intressanta diskrimineringsmål att ta ställning till. I domarna kan man finna en...

läs mer

Trägårdh flyttar till nya lokaler i Lund

Fr.o.m. den 2 juli 2018 har Trägårdh Advokatbyrå ny adress i Lund. Våra nya lokaler är belägna på adressen Vävaregatan 21, bredvid Lunds kommunhus (Kristallen) och på nära avstånd från Lunds centralstation.

läs mer