Nyheter

våra senaste uppdateringar

Krishantering pga spridning av coronavirus (covid-19)

INFORMATION Media fylls i dagsläget av rapporter om coronavirusets framfart och riskerna för att drabbas av sjukdomen covid-19. I skrivande stund klassas smittorisken som mycket hög och folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symptom[1] att undvika sociala...

läs mer

Nyrekryteringar på Trägårdh

NYHET Vi välkomnar nya medarbetare!Trägårdh Advokatbyrå har de senaste åren genomgått en tillväxtresa. Som följd av denna positiva utveckling känns det naturligt att göra ytterligare satsningar på det viktigaste vi har i verksamheten, nämligen våra medarbetare.Varmt...

läs mer

Försäljning av anrika Gamla Brogatan

NYHET / INFORMATION Konkursförvaltare i Malmö, Trägårdh advokatbyrå, bjuder ut AB Macards rörelse till försäljning.  Konkursbolaget har drivit restaurangverksamheten ”Gamla Brogatan” på Brogatan 12 i Malmö. I lokalerna har restaurangverksamhet bedrivits sedan...

läs mer

Företagsöverlåtelse av skånsk byggkoncern.

NYHET  Företagsöverlåtelsen avseende Climat80 Gruppen till Finlands ledande företag inom fastighetstekniska installationer, Are, företräds säljarsidan av Trägårdh Advokatbyrå, genom advokat Viviénne Dahlstrand (medarbetarprofil här).Affären är villkorad av godkännande...

läs mer

Förmånsrättslagen och lönegaranti, en betraktelse av §12.

Publicerad debattartikel i Insolvensrättslig Tidskrift nr 4 2019 med rubriken Betraktelse av 12 § förmånsrättslagen och fordran på uppsägningslön, av Robert Gerdin.   Betraktelse av 12 § förmånsrättslagen och fordran på uppsägningslön Sedan oktober 2013, när jag...

läs mer