VÄLKOMMEN TILL TRÄGÅRDH.SE

RESULTATORIENTERADE AFFÄRSJURISTER!

VÄLKOMMEN TILL TRÄGÅRDH.SE

Trägårdh Advokatbyrå är en resursstark och resultatorienterad affärsjuridisk advokatbyrå som kombinerar högkvalitativ juridisk rådgivning med affärsmässig insikt och förståelse.
Vi kombinerar tung erfarenhet med ung kompetens.
Många av oss är både ekonomer och jurister.
Bolagsrätt, företagstransaktioner, arbetsrätt, fastighetsrätt,
tvistemål, offentliga upphandlingar och obeståndsrätt/rekonstruktion är våra specialområden. Läs mer om våra kompetenser här på Trägårdh.se.