NYHET / INFORMATION 

Varsel och uppsägning – Kort om arbetsrätt vid ekonomisk kris med advokat Helena Olenmark Malmström vid Trägårdh Advokatbyrå 

Just nu, med anledning av spridningen av covid-19, får vi många frågor från oroliga företagare runt om i landet. En hel del av dessa berör arbetsrättsliga frågor i samband med en ekonomisk kris. Vi vet att om man inte kan behålla personalen kommer man ha svårt att växla upp när krisen har passerat. Och den kommer att passera.

I de allra flesta fall vill företagen undvika varsel och uppsägningar – både med hänsyn till verksamheten och med hänsyn till de anställda. Regering och riksdag har – och kommer att – besluta om en rad viktiga stödåtgärder i syfte att hjälpa företagen igenom krisen och i syfte att bevara arbetstillfällen och minska risken för smittspridning (se aktuell sammanställning här). Ytterligare åtgärder, råd, riktlinjer och rekommendationer kommer i princip dagligen.

I denna video med vår kollega Helena Olenmark Malmström ger vi några praktiska råd för hur man som arbetsgivare förbereder sig för att hantera situationen just nu med fokus på de arbetsrättsliga frågor som uppstår i samband härmed. Råden är i många fall relevanta även under mer normala förhållanden.

 

 

 

Övergripande arbetsrättslig åtgärdslista/planering:

  1. Upprätta en likviditetsbudget (rullande över tre månader). Uppdatera upprättad budget löpande och överväg de stöd och åtgärder som kan vidtas för att stärka likviditeten på kort och lång sikt.
  2. Sammanställ en lista över anställda (namn, adress, personnummer, sysselsättningsgrad och aktuella anställningsvillkor). Ta fram kopia på anställningsavtal och gärna de tre senaste lönespecifikationerna.
  3. Arbeta aktivt med arbetsmiljön. Bedöm risk för smitta, risk för stress och för hög arbetsbelastning (särskilt om många är sjukfrånvarande), bedöm möjligheterna att jobba hemifrån och arbetsmiljön i samband därmed. 
  4. Behöver personalkostnaderna reduceras pga en ekonomisk kris i företaget? Överväg möjligheterna att avtala om korttidsarbete (korttidspermittera). 
  5. Måste personal sägas upp samtidigt eller istället för att utnyttja möjligheterna till korttidsarbete? Glöm inte varsla arbetsförmedlingen och informera samt kalla till förhandling med berörda fackföreningarna enligt 11 eller 13 §§ MBL innan beslut om uppsägning fattas. 

Kort fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund. Advokatbyråns huvudsakliga kompetensområden är företagsrekonstruktioner och konkurser, fastigheter, bolagsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.