Vår expertis

Vi är inte experter på allt, bara på det vi bestämt oss för

Trägårdh är en advokatbyrå med fokus på affärsjuridik, etablerad i Malmö och i Lund. Medarbetarna på advokatbyrån erbjuder strategisk rådgivning med fokus på resultatorienterad affärsjuridik. Det innebär att vi är måna om att förstå våra klienters verksamheter för att tillhandahålla relevant och företagsanpassad rådgivning i varje enskilt fall. Vi har valt att koncentrera oss på några av de viktigaste affärsjuridiska områdena. Därutöver är Trägårdh Advokatbyrå en välrenommerad advokatbyrå inom det insolvensrättsliga området.

Vi erbjuder kvalificerad kompetens och har stor erfarenhet inom följande områden:

Aktuellt