Vi förstår affärer och juridik

Insolvensrätt - Bolagsrätt - Arbetsrätt - Tvistelösning - Fastighet - Entreprenad

Trägårdh Advokatbyrå är en resursstark och resultatorienterad affärsjuridisk advokatbyrå som – med fokus på vissa specialistområden – kombinerar högkvalitativ juridisk rådgivning med affärsmässig insikt och förståelse. Vi kombinerar tung erfarenhet med ung kompetens.

Artiklar

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Med framtiden i åtanke

För oss på Trägårdh är hållbarhetsarbetet en viktig och naturlig del av vår verksamhet. Vi har alla ett gemensamt ansvar för en hållbar framtid. Vi vill därför driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till såväl miljön och samhället som till individen.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hur kan vi hjälpa ert företag?

Affärsjuridiken utgör vår bas, utifrån vilken vi erbjuder våra svenska och internationella klienter resultatinriktad rådgivning med stark förankring i affärsmässiga och hållbara perspektiv. Vi är opretentiösa och pragmatiska eftersom vi vill att du som klient ska uppleva det lika enkelt att vända sig till oss som att förstå vår rådgivning. Även om frågeställningarna är komplexa och relaterar till mångfasetterade rättsområden, är det viktigt för oss att du som klient känner att svaren du får från oss är tydliga och okomplicerade.

Hur kan vi avlasta ditt företag så att du kan fokusera på kärnverksamheten?